Securitas security guard Amsterdam

Manbeveiliging

Het nieuwe beveiligen van Securitas staat voor een proactieve, integrale en gastvrije aanpak met een digitaal hart. Onze proactieve beveiligers worden op de meest effectieve en efficiënte manier ingezet en ondersteund vanuit het Securitas Operations Center (SOC). Proactief en informatiegestuurd door het SOC signaleren zij afwijkende situaties of gedrag in een vroeg stadium, waarmee ze voorkomen dat een incident daadwerkelijk plaatsvindt.

En de beveiligers voorzien op hun beurt het SOC weer van waardevolle informatie. Slimme camerasystemen kunnen immers veel, maar subtiele (non-)verbale aspecten van iemands gedrag worden nog altijd niet door camerasystemen herkend. Zo vullen mens, kennis en technologie elkaar aan in een optimale synergie.

Gespecialiseerde beveiligers

Iedere branche kent een eigen veiligheidsprofiel. Een Securitas-beveiliger is intern opgeleid en getraind voor een specifieke branche. Dat betekent dat een beveiliger in een chemische fabriek alles weet van gevaarlijke stoffen, terwijl voor een beveiliger in een ziekenhuis sterke sociale vaardigheden weer belangrijker zijn. Securitas-beveiligers blijven daarnaast altijd op de hoogte van relevante ontwikkelingen in hun vakgebied.

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
*
*
*
*
*
Hoe gaan we met uw gegevens om?