Onderhoud en beheer

Onderhoud en beheer zijn essentieel voor het blijvend goed functioneren van een intensief ingezette beveiligingsinstallatie. U dient daarom regelmatig onderhoud aan het systeem te laten plegen. Hoeveel onderhoud nodig is, is sterk afhankelijk van omstandigheden, zoals bijvoorbeeld mate van vervuiling, invloed van corrosie en mechanische belasting.

Securitas houdt rekening met deze omstandigheden en neemt het onderhoud van uw systeem op zich. Wij verzorgen:

  • al het onderhoud, zowel correctief als preventief;
  • controle en reiniging;
  • updates en/of servicepacks voor de IT-gerelateerde componenten;
  • 24/7 service.

Beheer managed by Securitas

Securitas neemt het technisch beheer van uw beveiligingsinstallatie volledig van u over. We houden het systeem technisch op niveau, zodat dit altijd goed functioneert. Mocht er zich toch een storing voordoen, dan lossen we deze op een dusdanige manier op dat u hier als klant geen omkijken naar heeft. Ook adviseren wij u over een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Voorwaarde is dat er remote beheer plaats kan vinden, en er dus een verbinding is tussen het systeem en Securitas.

Customer Care

U kunt 24/7 terecht bij onze Customer Care, te bereiken via een landelijk 088-nummer. Iedere binnengekomen melding wordt toegewezen aan een controller. Deze bekijkt de melding en wijst een eventuele storingsmelding toe aan een behandelaar bij onze Servicedesk. Deze behandelaar zorgt ervoor dat uw melding wordt afgehandeld en stuurt hierbij de juiste onderhoudspartij aan. Securitas blijft de afhandeling voortdurend volgen.

Meldingenbeheer

Bij de Servicedesk registreren, ordenen en bewaken we binnengekomen storingsmeldingen. Om de afhandeling hiervan vlot te laten verlopen, is een snelle en accurate registratie van gegevens belangrijk. Met een goed overzicht kunnen we onze medewerkers en klanten snel van de juiste informatie voorzien. Daarom registreren we niet alleen de technische problemen, maar ook persoonsgegevens (klanten/gebruikers van de Servicedesk), objecten (componenten, firmware, softwareversies, hardware, afschrijvingen, onderhoudscontracten) en inventaris. Meldingenbeheer is een integraal onderdeel van de workflow.

Preventief onderhoud gedurende de looptijd

Om er zeker van te zijn dat het systeem goed blijft functioneren en om toekomstige gebreken te voorkomen, kunnen wij het preventief onderhoud na het eerste jaar voortzetten volgens een vast onderhoudsschema. In het preventief onderhoud wordt niet alleen de standaard controle meegenomen, maar ook het reinigen van de buitenzijde van de installatie.

Correctief onderhoud gedurende de looptijd

Met correctief onderhoud herstellen we het systeem zo snel en adequaat mogelijk en voorkomen we technische problemen binnen de overeengekomen niveaus van dienstverlening. Het proces is aan onze zijde dusdanig en conform ISO 9001 ingericht, dat aan uw doelstelling wordt voldaan.

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
*
*
*
*
*
Hoe gaan we met uw gegevens om?