Collectieve beveiliging

Collectieven worden vaak gekenmerkt door openbare terreinen, veel leegstand en tijdelijke huurders. Inbraak, vernieling en brandstichting kunnen daarvan een gevolg zijn. Ondanks kostbare beveiligingsmaatregelen worden veel bedrijventerreinen en winkelcentra hierdoor geteisterd. Met soms forse gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen.

Op basis van uw specifieke situatie en risicoprofiel ontwikkelen we een oplossing die aansluit op uw behoeften en doelstellingen. De oplossing kan onder andere bestaan uit:

 • Kentekencamera’s: elk voertuig dat het bedrijventerrein op- en afrijdt wordt geregistreerd en direct gecontroleerd
 • Camerasystemen met intelligente software, aangesloten op de alarmcentrale van Securitas: centralisten kunnen live meekijken bij een alarmmelding en direct hulp inschakelen. Ook kunt u zelf meekijken via uw mobile device
 • Mobiele surveillance: deze is snel ter plaatse bij een alarmmelding en zorgt voor een correcte afhandeling van een incident
 • Social media: informatie delen door middel van speciale applicaties zoals de Securitas Incidentenmelder
 • SecuritasSensing: slimme sensoren die worden geplaatst op producten of locaties en signaleren vooraf ingestelde afwijkingen
 • Publiek private samenwerking: politie, gemeenten en beveiligers delen informatie door het gebruik van slimme technologie (smart business parcs). Alle gebieden op een terrein worden inzichtelijk gemaakt, waardoor de meest optimale beveiligingsoplossing voor uw bedrijfspand en omliggende terrein wordt gerealiseerd

Voordelen van collectieve beveiliging

 • Delen van de kosten
 • Bundeling van informatie en advies: preventie, vroegtijdige signalering en adequate actie
 • Korting op uw verzekeringspremie
 • Uw eigen pand beter beveiligd
 • Totale ontzorging

Oplossingen voor Collectieve beveiliging

  

Neem contact met ons op via dit contactformulier of bel 088 322 11 00