Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Voordat er een bedrijfshulpverlening wordt opgezet zal men de risico's binnen de organisatie in kaart moeten brengen. Hiervoor dient een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgemaakt te worden. 

Aan de hand van dit plan kunnen beheersmaatregelen geïmplementeerd worden. Dat wat overblijft zijn de restrisico’s. De organisatie die hierop ingericht wordt, noemt men de bedrijfsnoodorganisatie; een samenspel van personen en procedures die ingezet worden op het moment dat een noodsituatie zich voordoet.

Securitas kan u helpen bij het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie. 

<< Terug naar Safety oplossingen

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
*
*
*
*
*
*

* Verplicht veld