Onderwijs

Scholen en universiteiten kenmerken zich door een open omgeving waarin veel beweging is en waarbij leren en ontwikkelen het belangrijkste doel is. Een omgeving die veilig moet zijn voor zowel studenten, docenten als medewerkers, maar die ook door de gevarieerde populatie alle maatschappelijke kenmerken heeft. 

Er is regelmatig sprake van incidenten, zoals actievoering, inbraak, brand en diefstal. Maar ook radicalisering komt steeds vaker voor. Dit vraagt om een proactieve beveiligingsstrategie, waarbij afwijkingen in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd. En gastvrijheid niet uit het oog verloren wordt.

Binnen uw doelstellingen zoeken we de best passende oplossing, waarbij beveiliging, safety en hospitality hand in hand gaan.

  • 4D beveiligen: door middel van vroegtijdige signalering van afwijkend gedrag en de juiste opvolging kunnen incidenten voorkomen worden en ondervinden studenten en medewerkers geen hinder
  • Beveiliging in combinatie met gastvrijheid: een beveiliger die tevens dient als gastheer en kan helpen bij het beantwoorden van vragen, het geven van aanwijzingen en de-escalerend kan optreden bij agressie
  • Creëren van Security Awareness onder medewerkers, studenten en docenten
  • Safety: van onderzoek en advies over procedures en crisiscommunicatie tot het geven van BHV trainingen en ontruimingsoefeningen op locatie
  • Toegangscontrolesysteem voor het identificeren, verifiëren en registreren van bezoekers, scholieren en medewerkers
  • Camerabewaking met analyse software zorgt voor vroegtijdige signalering van afwijkingen

Ook interessant om te lezen

Bekijk hieronder de video waarin Timo Stortenbeker van Hogeschool Inholland vertelt over de veiligheidsuitdagingen die zij ondervinden en de oplossingen die ingezet worden.

Oplossingen in het onderwijs

  

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00

Beveiliging op 'universitair' niveau

In het onderwijs staat beveiliging voor meer dan risicobeheersing. Onze beveiliger schakelt continu tussen gastheerschap en ordebewaking. Een pittige klus in een omgeving met mondige studenten.

Lees over onze oplossing bij Universiteit Maastricht