Onderzoek & Advies

Op basis van een onderzoek (schouw) adviseert Securitas Safety Services u door onder andere het schrijven van een plan van aanpak.

Met dit plan van aanpak bent u als werkgever volledig op de hoogte van de huidige knelpunten en risico’s binnen uw organisatie.

Hieruit volgt vervolgens een tijdspad met de te nemen maatregelen zodat u aan de wettelijke eisen voldoet.

Continuïteitszorg

Aan de hand van het plan van aanpak kunnen we het beleid ontwikkelen. Dit beleid kunnen we verder uitwerken in een of meerdere noodplannen waarmee u niet alleen uw bedrijfshulpverlening organiseert, maar bijvoorbeeld ook uw continuïteitszorg.

 

<< Terug naar Safety oplossingen

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
 
*
*
*
*
*
*
Hoe gaan we met uw gegevens om?