Skip to main content

Onze werkwijze

De huidige samenleving met nieuwe dreigingsbeelden noodzaakt organisaties hun veiligheidsbeleid op een andere manier in te richten. De strategie van Securitas is gericht op het voorkomen van incidenten; preventief beveiligen.

Neem contact op
Inzet van mens, kennis en techniek voor een veilige werk- en leefomgeving

Securitas Risk Approach

Hét vertrekpunt voor integraal veiligheidsbeleid

Wat zijn de beveiligingsrisico’s in uw organisatie en hoe kunt u deze verminderen of afdekken? Veiligheid begint bij goed risicomanagement. Het in kaart brengen van risico’s is cruciaal om de veiligheid en continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Aandacht voor kwetsbaarheid, weerbaarheid en veerkracht is daarbij van vitaal belang.

De Securitas Risk Approach helpt u in verschillende stappen te anticiperen op mogelijke problemen, de gevolgen ervan te minimaliseren en snel en efficiënt te reageren wanneer ze zich voordoen. De methode is gebaseerd op de Security Risk Management (SRM) methodiek en is hét centrale vertrekpunt voor een integraal veiligheidsbeleid.

Van risico’s naar veiligheid: uw stappenplan

Strategie bepalen
Uw strategie is de basis van een effectieve beveiligingsaanpak. Centraal hierin staan uw Te Beschermen Belangen (TBB’s).
Risico assessment
Hoe groot is de kans dat een potentieel gevaar daadwerkelijk uitmondt in een incident? Dit assessment biedt helderheid.
Proactieve- en continuïteitsmaatregelen
Deze maatregelen vormen de sleutel tot het verhogen van de weerbaarheid en doorlopende veiligheid van uw organisatie.
Kwaliteitsborging
Verzekering en ondersteuning van uw gehele veiligheidsaanpak.

Een totaaloplossing

Wij geloven dat veiligheid niet alleen een zaak is van de facilitaire afdelingen van organisaties, maar dat iedereen hier verantwoordelijkheid voor draagt. Het type dreiging is immers veranderlijker en ongrijpbaarder dan ooit. Van HR tot IT, een dreiging kan in elke hoek concreet worden. Door signalen en informatie op gestructureerde wijze centraal te verzamelen voorkomen we dat zo’n dreiging een concreet incident wordt. De Securitas Risk Approach vraagt om een flexibele inzet van maatregelen op basis van dreiging. Securitas biedt een totaaloplossing en is verantwoordelijk voor het gehele proces; van het ontwerp van de oplossing tot volledige implementatie en continuïteit van de geboden diensten.

Voordelen van onze oplossingen

  • Flexibiliteit en schaalbaarheid
  • Gebruik van de nieuwste techniek, zonder grote investeringen
  • Aansluiting op de geavanceerde alarmcentale: het Securitas Operations Center
  • Securitas kan de voorfinanciering voor haar rekening nemen: u betaalt een vast maandbedrag gedurende de looptijd
  • Kwaliteit en zekerheid: Securitas is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de totaaloplossing en schakelt bijv. locatie op beveiliging in bij een storing of defect aan een camera
  • Eén aanspreekpunt voor de totale dienstverlening

Contact

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. Door het formulier in te dienen, stemt u in met het privacybeleid.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet. Gebruik een nieuwere browser zoals Chrome, Safari, Firefox of Edge om de website goed weer te geven.