Skip to main content

Meldpunt Integriteit

Bij Securitas staan de mensen centraal. Zowel onze eigen medewerkers, leveranciers als onze klanten. Wij vinden het belangrijk dat er voor iedereen een veilige werkomgeving is en dat integriteit geborgd is.

Integriteit, waakzaamheid en behulpzaamheid zijn onze kernwaarden die visueel gemaakt zijn in de drie rode bollen van ons logo.

Met al onze protocollen en richtlijnen streeft Securitas naar zo min mogelijk schendingen en wil dan ook alle (vermoedens van) schendingen weten.

Daarom verzoeken wij iedereen die een melding wil maken, dit vooral te doen. Ook al betreft het een vermoeden.

Dit meldpunt is in eerste instantie opgericht voor onze collega’s. Echter wij hechten ook grote waarde aan meldingen van u als klant, leverancier of relatie van Securitas.

Wat kun je melden?

Wij hebben de melding in grofweg drie groepen verdeeld, zie onderstaand. Daarnaast kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

De  meldingen komen binnen bij een onafhankelijk adviseur, die vervolgens gaat bepalen wie deze melding het beste in behandeling kan nemen. Dit zal in overleg met jou gebeuren. Uiteraard wordt jouw melding vertrouwelijk behandeld.

Mocht de melding anoniem gedaan zijn en wil je toch met iemand in contact komen, aarzel dan niet om de vertrouwenspersoon te benaderen.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet. Gebruik een nieuwere browser zoals Chrome, Safari, Firefox of Edge om de website goed weer te geven.