Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Voordat u uw bedrijfshulpverlening opzet zult u de risico's binnen uw organisatie in kaart moeten brengen. Dit doet u met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Aan de hand van deze inventarisatie en de daaruit voortkomende noodplannen implementeert u beheersmaatregelen. Dat wat overblijft zijn de restrisico’s. De organisatie die hierop ingericht wordt, noemt men de bedrijfsnoodorganisatie; een samenspel van personen en procedures die ingezet worden op het moment dat een noodsituatie zich voordoet.

Securitas kan u helpen bij het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie.

 

<< Terug naar Safety oplossingen

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
*
*
*
*
*
*
Hoe gaan we met uw gegevens om?