Trainingen

Securitas biedt diverse Safety-trainingen aan, waaronder BHV-trainingen en ontruimingsoefeningen. Uw medewerkers leren hierbij bijvoorbeeld gebruik te maken van verschillende beheersmiddelen, zoals brandblussers en AED’s. Door een in-housetraining zijn zij het best voorbereid op eventuele ongevallen of calamiteiten op de eigen locatie.

Bedrijfsspecifieke training

Samen met u kijken onze consultants naar specifieke risico’s en beheersmaatregelen die naar voren komen in uw calamiteitenplan. Op basis hiervan wordt een bedrijfsspecifieke training voor uw organisatie ontwikkeld.

Een combinatie van een BHV-training met een ontruimingsoefening is een zeer goede training gebleken; de gedurende de dag opgedane kennis kan direct in praktijk gebracht worden. Als werkgever heeft u dan direct voldaan aan de verplichting van de jaarlijkse ontruimingsoefening.

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
 
*
*
*
*
*
*
Hoe gaan we met uw gegevens om?