Securitas security guard Chicago

Securitas Integrity Line

De missie van Securitas is het beveiligen van woning, werkplek en leefomgeving. Onze bedrijfsactiviteiten zijn gebaseerd op onze drie kernwaarden: integriteit, waakzaamheid en behulpzaamheid.

We zijn trots op onze medewerkers en we willen hen ervan verzekeren dat hun stem telt binnen ons bedrijf. We vertrouwen erop zij hun stem laten horen wanneer een situatie onze kernwaarden, onze ethiek of onze reputatie in gevaar brengt. Als een medewerker bezorgdheden en incidenten met betrekking tot niet-naleving meldt, verschaft hij of zij ons de informatie die nodig is om de situatie op te lossen. Daarom hebben wij voor onze medewerkers een meldsysteem ingesteld.

De Securitas Integrity Line website is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Deze is echter niet bedoeld ter vervanging van de verantwoordelijkheid van het management, maar als aanvulling daarop. We moedigen onze medewerkers aan om incidenten te melden aan hun leidinggevende, manager, regionale HR Consultant of de juridische afdeling. We bieden dit extra communicatiekanaal zodat onze medewerkers hun bezorgdheden op een andere manier kunnen uiten. De Securitas Integrity Line kan overigens ook gebruikt worden door leveranciers of onderaannemers.

Securitas Values & Ethics

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
*
*
*
*
*
Hoe gaan we met uw gegevens om?