Publieke domein

Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met overlast en ergernissen op straat; te vroeg aangeboden huisvuil, hondenpoep op straat, verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen, maar ook hangjongeren en vandalisme. Zaken die voor de politie geen prioriteit hebben, maar die voor de burger zeer hinderlijk zijn.

Samen met gemeenten en politie brengt Securitas de problematiek binnen de gemeente of het stadsdeel in beeld. Aan de hand daarvan wordt een passende totaaloplossing op het gebied van handhaving geboden, waarbij rust en veiligheid voor de burgers voorop staat. Deze preventieve veiligheidsoplossing kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals:

  • Inzet van onze speciaal getrainde medewerkers in combinatie met techniek zorgt bij overlast en agressie voor een snelle opvolging
  • Beveiligingscamera’s met analysesoftware (via camera units of vaste camera’s) aangesloten op het Securitas Operations Center, de alarmcentrale van Securitas. De camera’s signaleren afwijkende situaties of afwijkend gedrag vroegtijdig, zodat incidenten worden voorkomen. Centralisten kunnen live meekijken bij een alarmmelding en eventueel direct hulp inschakelen.
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)
  • Toezichthouders
  • Bike patrols
  • Incidentenmelder is een mobiele applicatie en online platform waar binnen een afgeschermde community incidenten aan elkaar gemeld kunnen worden.

Oplossingen in het publieke domein

  

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00

Hoe gaan we met uw gegevens om?