Publieke domein

Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met overlast en ergernissen op straat; te vroeg aangeboden huisvuil, hondenpoep op straat, verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen, maar ook hangjongeren en vandalisme. Zaken die voor de politie geen prioriteit hebben, maar welke voor de burger zeer hinderlijk zijn.

Samen met gemeenten en politie maakt Securitas een risicoanalyse van de problematiek binnen de gemeente of het stadsdeel. Aan de hand daarvan wordt een passende totaaloplossing op het gebied van handhaving geboden, waarbij rust en veiligheid voor de burgers voorop staat. Deze oplossing kan bestaan uit verschillende elementen, zoals:

  • Inzet van onze speciaal getrainde medewerkers in combinatie met techniek zorgt bij overlast en agressie voor een snelle opvolging
  • Camerasystemen, aangesloten op de Securitas alarmcentrale, waarbij centralisten live kunnen meekijken bij een alarmmelding en direct hulp kunnen inschakelen
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)
  • Toezichthouders
  • Bike patrols
  • Camerabewaking met analyse software (via camera units of vaste camera’s) zorgt voor vroegtijdige signalering van afwijkingen
  • Incidentenmelder: een mobiele applicatie en online platform waar binnen een afgeschermde community incidenten gemeld kunnen worden

Oplossingen in het publieke domein

  

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00