Skip to main content

People

Welkom! dame geeft een presentatie

Opleiding onderwijs, aard en organisatie van het werk

Aandacht voor goed opgeleide en optimaal inzetbare medewerkers, dat is voor ons de sleutel tot succes. Alleen zo kunnen we de veiligheid bieden waar de klant om vraagt. Al onze medewerkers worden opgeleid conform de eisen van Wet- en Regelgeving aangevuld met wensen en eisen van klanten/opdrachtgevers. Vanuit een landelijk opleidingsplan worden er aan onze medewerkers verschillende opleidingstrajecten aangeboden. Bij de inzet van medewerkers kijken we naar een goede balans tussen werk en privé. Door verschillende personeelsscans te doen willen we een compleet overzicht hebben van de inzetbaarheid van al onze medewerkers.

Corruptie & Securitas Integrity Line

Integriteit is één van de kernwaarden van Securitas en als zodanig uitvoerig geregeld in de Corporate Values & Ethics. Dit is een gedragscode die de normen binnen Securitas ondersteunt en bevordert. Om deze gedragscode te waarborgen hebben we onder andere een meldsysteem voor medewerkers ingesteld: de Securitas Integrity Line. Al onze medewerkers zijn verplicht om via E-learning een module te volgen en een certificaat te behalen waarin alle aspecten van de Securitas Values & Ethics aan bod komen.

Meer informatie over onze Values & Ethics

Privacy van klanten

Securitas neemt de privacy van haar klanten serieus. Alle klantinformatie bevindt zich in afgeschermde computerbestanden en dossiers. Dit wordt geborgd door zowel het Keurmerk Beveiliging als de ISO 9001:2008 norm.

Wat we allemaal nog meer doen op het gebied van People:

  • We voldoen aan de OHSAS 18001-norm.
  • We doen periodiek onderzoek naar medewerkerstevredenheid.
  • We hebben een gezondheidsbeleid en lifestyleprogramma.
  • We hebben preventieve maatregelen voor seksuele intimidatie, agressie en geweld.
  • We hebben een Sociaal Fonds.
  • We organiseren You Make The Difference-lunches voor medewerkers die een bijzondere prestatie hebben geleverd.
  • We voeren op elke werkplek een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie uit en maken waar nodig een plan van aanpak voor verbetering.

Vragen?

Neem contact met ons op via

mvo@securitas.nl
Sorry, we ondersteunen deze browser niet. Gebruik een nieuwere browser zoals Chrome, Safari, Firefox of Edge om de website goed weer te geven.