Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Wanneer je er nog niet aan toe bent om een melding te maken, maar je wel wil overleggen, dan kan dat ook. Hiervoor verwijzen wij je naar de vertrouwenspersoon. Op deze pagina wordt de rol van vertrouwenspersoon uitgelegd, aangezien we zowel een interne als externe vertrouwenspersoon hebben.

Vertrouwenspersonen helpen bij het oplossen van conflicten in de arbeidsrelatie, waarbij de reguliere wegen niet tot een oplossing hebben geleid. Ook helpen zij wanneer je bij het melden van misstanden of voorvallen/situaties je niet veilig genoeg voelt om een melding via de reguliere kanalen te laten verlopen. Dit betreft zaken die zich in het algemeen het beste laten omschrijven als ongewenste omgangsvormen, hierbij kun je denken aan;

  • Integriteitsvraagstukken (bijvoorbeeld fraude of diefstal)
  • (Seksuele) intimidatie, Agressie en/of Geweld
  • Vermoedens van interne corruptie, criminaliteit of andere strafbare feiten
  • Overtreding(en) van wet- en regelgeving waarbij sprake is van gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen, de aantasting van het milieu of de continuïteit van de organisatie

Binnen onze organisatie staat er altijd een vertrouwenspersoon voor jou klaar om je te ondersteunen bij de zaken waar jij op dat moment mee worstelt. Deze vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden en meedenken in oplossingen door het aangaan van een gesprek, het opstarten van een klachtenprocedure of een doorverwijzing naar externe, vertrouwde, partners. Ook kan hij of zij je begeleiden bij het indienen van een melding en/of klacht of assisteren bij het doen van aangifte. Het belangrijkste voor ons als organisatie is dat wat je op dat moment ook overkomt, je het niet alleen hoeft te doen! De vertrouwenspersonen van Securitas zijn met goedkeuring van de ondernemingsraad door de directie aangesteld en hebben een onafhankelijke positie.

Je kunt je op elk moment laten adviseren of bijstaan door een vertrouwenspersoon. Hij of zij kan met je meedenken. Het belang van jou als medewerker staat voorop en elk gesprek is vertrouwelijk. 

Ondanks dat wij er alles aan doen om jouw melding zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen kunnen er natuurlijk voor jou belangrijke redenen zijn om je bij te laten staan door een vertrouwenspersoon buiten de organisatie van Securitas. Om hieraan tegemoet te komen zijn wij een samenwerking aangegaan met Emergenz.

Zij kunnen jou, net als de interne vertrouwenspersoon, de ondersteuning en begeleiding geven die je nodig hebt. Via de website van Emergenz kan jij buiten de organisatie om een melding doen, klik hiervoor op deze link.

Neem contact op met de vertrouwenspersoon

Een fout is opgetreden tijdens het ophalen van captcha-afbeelding

Jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. Door het formulier in te dienen, stemt u in met het privacybeleid.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet. Gebruik een nieuwere browser zoals Chrome, Safari, Firefox of Edge om de website goed weer te geven.