Skip to main content

Stappen van de Securitas Risk Approach

Elk bedrijf, groot of klein, loopt beveiligingsrisico’s. Dit kunnen fysieke risico’s zijn zoals diefstal en vandalisme. Maar ook digitale risico’s zoals cyberaanvallen, datalekken en technische storingen vragen om steeds meer aandacht. Daarnaast is er een heel scala aan operationele en menselijke risico’s, variërend van incidenten en cultuur tot sociale manipulatie zoals fraude, social engineering en insider threat die uw onderneming kunnen bedreigen.

Risicomanagement: waarom en hoe

Het in kaart brengen van de risico’s is cruciaal om de veiligheid en de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Maar waarom is dat zo belangrijk? De simpelste uitleg is dat de omgeving waarin wij opereren kwetsbaar is en in veel opzichten niet voldoende is ‘gekend’. De klassieke risicobenadering die uitgaat van de ‘maakbaarheid’ van veiligheid is inmiddels achterhaald. Het is een gegeven dat 100 procent veiligheid niet bestaat. Adaptief zijn, vroegtijdig dreigingen onderkennen en daar proactief en effectief op inspelen is meer en meer de focus geworden van een effectief veiligheidsbeleid.

De modernere risicobenadering heeft als uitgangspunt dat er in de wereld waarin we leven altijd onzekerheden zullen blijven bestaan. Aandacht voor kwetsbaarheid, weerbaarheid en veerkracht is daarom van vitaal belang. Met Het Nieuwe Beveiligen zette Securitas een belangrijke stap richting preventieve veiligheidsoplossingen gebaseerd op proactiviteit, integraliteit en sturing vanuit dreiging. De nieuwe Securitas Risk Approach (SRA) speelt nog beter in op de dreigingen van deze tijd. Deze risicomanagement methode die is gebaseerd op de Security Risk Management (SRM) methodiek, helpt u te anticiperen op mogelijke problemen, de gevolgen ervan te minimaliseren en snel en efficiënt te reageren wanneer ze zich voordoen.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet. Gebruik een nieuwere browser zoals Chrome, Safari, Firefox of Edge om de website goed weer te geven.