Oplossingen

Securitas ondersteunt u niet alleen bij de beleids- en planvorming, maar ook in de uitvoering hiervan. Van het opstellen van calamiteitenplannen en risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E), het verzorgen van (bedrijfsspecifieke) BHV-trainingen, leveren en controleren van producten, leveren van veiligheidspersoneel zoals brandwachten, tot de gehele implementatie van veiligheidsprocessen.

Werkwijze Safety

Doordat onze werkwijze begint bij het inventariseren van uw behoefte, bij zowel de afname van een losse (BHV-) training als een proces, werken we kostenbesparend en efficiënt.

Onze diensten kunt u modulair of in het geheel afnemen.

 

 


Diensten Toelichting
Onderzoek & Advies Behoefte en context definiëren
Planvorming Documenten zoals RI&E, calamiteitenplan, BHV-plan
Trainingen Opleidingen zoals BHV, EHBO, AED, BBMI, ontruimingsoefeningen
Producten

Producten, zoals:

  • Brandblussers
  • EVAC-chair
  • AED
  • Communicatiemiddelen
  • Gladheidsbestrijding
Diensten

 Dienstverlening zoals:

  • Verkeersregelaar
  • Hoofd BHV
  • Mangatwachten
  • Veiligheidskundigen (HVK, MVK)
Controle & Monitoring Controle en keuring middelen, maandelijks controleren BBMI, borgingsproces
Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
 
*
*
*
*
*
*
Hoe gaan we met uw gegevens om?