Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Securitas ontzorgt op het gebied van veiligheid. Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans voor iedere situatie. Dat doen we op een maatschappelijk verantwoorde manier. MVO is bij Securitas geen doel op zich, maar een proces waardoor we waarde creëren op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.

Certificering

MVO is verankerd in ons KAM-managementsysteem. Dit systeem garandeert dat we jaarlijks concrete en meetbare doelstellingen formuleren, hiervan de voortgang monitoren en onze inspanningen laten toetsen. We hebben de volgende certificeringen:

  • MVO Prestatieladder niveau. De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om, geïnspireerd door de ISO 26000 richtlijn een MVO managementsysteem te certificeren. De certificering op niveau drie betekent dat Securitas voldoet aan het algemeen haalbare niveau voor de branche.
  • ISO 14001 (milieumanagement).
  • OHSAS 18001 (arbomanagement).

Lees meer over onze MVO-inspanningen op het gebied van People, Planet en Profit.

Lees ook het Sociaal Jaarverslag 2018, onze Values & Ethics en het Sustainability Report (2018).

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
*
*
*
*
*
Hoe gaan we met uw gegevens om?