Collectieve beveiliging

Collectieven hebben vaak te maken met openbare terreinen, veel leegstand en tijdelijke huurders. Inbraak, vernieling en brandstichting kunnen daarvan een gevolg zijn. Ondanks kostbare beveiligingsmaatregelen worden veel bedrijventerreinen en winkelcentra hierdoor geteisterd. Met soms forse gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen.

Preventief beveiligen

Door vroegtijdige signalering van afwijkende situaties of afwijkend gedrag en de juiste opvolging hiervan voorkomen we incidenten en wordt uw primaire bedrijfsproces niet verstoord. Op basis van uw specifieke situatie en veiligheidsprofiel ontwikkelen we preventieve veiligheidsoplossingen die aansluit op uw behoeften en doelstellingen.

De oplossing kan onder andere bestaan uit:

  • Kentekencamera’s die elk voertuig dat het bedrijventerrein op- en afrijdt registreren en direct controleren.
  • Beveiligingscamera’s met analysesoftware, aangesloten op het Securitas Operations Center, de alarmcentrale van Securitas: centralisten kunnen live meekijken bij een alarmmelding en direct hulp inschakelen. Ook kunt u zelf meekijken via uw mobile device.
  • Mobiele surveillance is snel ter plaatse bij een alarmmelding en zorgt voor een correcte afhandeling van een incident.
  • Publiek-private samenwerking waarbij politie, gemeenten en beveiligers informatie delen via slimme technologie. Zoals bijvoorbeeld bij Smart Business Parcs. Het complete terrein wordt in beeld gebracht, waarmee we voor de meest optimale beveiligingsoplossing voor uw bedrijfspand en het omliggende terrein zorgen.

Voordelen van collectieve beveiliging:

  • Delen van de kosten.
  • Bundeling van informatie en advies: preventie, vroegtijdige signalering en adequate actie.
  • Korting op uw verzekeringspremie.
  • Uw eigen pand beter beveiligd.
  • Totale ontzorging.

Oplossingen voor Collectieve beveiliging

  

Neem contact met ons op via dit contactformulier of bel 088 322 11 00

Hoe gaan we met uw gegevens om?