Onderwijs

Scholen en universiteiten kenmerken zich door een open omgeving waarin veel beweging is en waarbij leren en ontwikkelen het belangrijkste doel is. Een omgeving die veilig moet zijn voor zowel studenten, docenten als medewerkers, maar die ook door de aanwezigheid van zoveel verschillende soorten mensen bijna alle maatschappelijke kenmerken heeft.

Preventief beveiligen

Onderwijsinstellingen krijgen regelmatig te maken met incidenten, zoals actievoering, inbraak, brand en diefstal. Maar ook radicalisering komt steeds vaker voor. Dit vraagt om preventieve veiligheidsoplossingen, waarbij afwijkend gedrag of afwijkende situaties in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en incidenten worden voorkomen. Tegelijkertijd is het belangrijk de gastvrijheid niet uit het oog te verliezen.

Binnen uw doelstellingen zoeken we de best passende oplossing, waarbij preventieve beveiliging, safety en hospitality hand in hand gaan. Denk aan:

  • Gespecialiseerde proactieve beveiligers die op de meest effectieve en efficiënte manier ingezet en ondersteund worden vanuit onze alarmcentrale, het Securitas Operations Center. Studenten en medewerkers ondervinden geen hinder van hun werkzaamheden.
  • Security hosts die als beveiliger en gastheer/-vrouw optreden door vragen te beantwoorden, aanwijzingen te geven en problematische situaties te laten de-escaleren.
  • Creëren van Security Awareness onder medewerkers, studenten en docenten.
  • Safety om u te ondersteunen met onderzoek en advies over procedures en crisiscommunicatie en met het geven van BHV-trainingen en ontruimingsoefeningen op locatie.
  • Toegangscontrolesysteem voor het identificeren, verifiëren en registreren van scholieren, medewerkers en bezoekers.
  • Beveiligingscamera’s met analysesoftware zorgt voor automatische vroegtijdige signalering van afwijkende situaties of afwijkend gedrag en de juiste opvolging hiervan.

Ook interessant om te lezen

Bekijk hieronder de video waarin Timo Stortenbeker van Hogeschool Inholland vertelt over de veiligheidsuitdagingen die zij ondervinden en de oplossingen die ingezet worden.

Oplossingen in het onderwijs

  

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00

Waarvoor gebruiken we uw e-mailadres?

Beveiliging op 'universitair' niveau

In het onderwijs staat beveiliging voor meer dan risicobeheersing. Onze beveiliger schakelt continu tussen gastheerschap en ordebewaking. Een pittige klus in een omgeving met mondige studenten.

Lees over onze oplossing bij Universiteit Maastricht