Skip to main content

Gezondheidszorg

Het dreigingsbeeld voor zorginstellingen is breed en dynamisch; bezoekers lopen in en uit, er wordt vaak gewerkt met dure apparatuur en er zijn veel medicijnen op voorraad. Diefstal, vandalisme en agressie komen nogal eens voor. Tegelijkertijd hoort een zorginstelling een plek te zijn waar iedereen zich welkom voelt.

Onze oplossingen

Preventief beveiligen

Securitas beveiligt proactief, integraal en gastvrij, met in de basis een digitaal hart. Dit resulteert in preventieve veiligheidsoplossingen met een optimale synergie tussen mens, kennis en technologie. Door vroegtijdige signalering van afwijkende situaties of afwijkend gedrag en de juiste opvolging hiervan voorkomen we incidenten en wordt uw primaire bedrijfsproces niet verstoord. Binnen uw doelstellingen zoeken we de best passende preventieve oplossing, waarbij hospitality, beveiliging en safety hand in hand gaan. Oplossingen voor zorginstellingen kunnen bestaan uit:

  • Beveiligingscamera’s met analysesoftware voor geautomatiseerde vroegtijdige signalering van afwijkend gedrag en afwijkende situaties, waardoor er kan worden ingegrepen nog voordat een incident plaatsvindt.
  • Hospitality voor een bezoekbeleving die past bij wat u als zorginstelling wilt uitstralen. Waarbij we zorgen voor een gastvrije omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers.
  • Security hosts die als beveiliger en gastheer/-vrouw optreden door vragen te beantwoorden, aanwijzingen te geven en problematische situaties te laten de-escaleren.
  • Safety om u te ondersteunen met onderzoek en advies en met het geven van BHV-trainingen en ontruimingsoefeningen.
  • Toegangscontrolesysteem voor het identificeren, verifiëren en registreren van medewerkers en bezoekers, eventueel via gezichtsherkenning en vingerafdrukscans.

NEN 7510

De NEN 7510 biedt zorginstellingen een leidraad voor het formuleren, vastleggen en controleren van informatiebeveiliging. Vanwege de verwerking van gevoelige gegevens is dit van belang. Uiteraard betreft de fysieke beveiliging een essentieel onderdeel in dit geheel ter borging.

Samen met u kan Securitas uw huidige situatie met betrekking tot NEN 7510 inzichtelijk te maken. Op basis van een analyse gevolgd door een advies krijgt u enerzijds inzicht in de aspecten die voldoen en anderzijds inzicht in de zaken die aandacht behoeven conform de NEN 7510. Dit vanuit een gezamenlijk doel; het behalen van het certificaat!

Tevens zullen overige opvallende factoren in beeld gebracht worden, die ontstaan vanuit een kritische blik op veiligheid! Enerzijds zal uiteraard de NEN 7510 als leidraad fungeren, anderzijds zal onze kennis en expertise ten aanzien van het veiligheidsaspect tevens inzichten geven in de huidige status en de mogelijk te nemen acties.

Vervolgens zal er een advies uitgebracht worden in de vorm van een adviesrapport en presentatie. Uit dit advies zal blijken wat het huidige niveau betreft ten aanzien van de beveiliging en welke acties uw organisatie dient te ondernemen om te voldoen aan de NEN 7510 norm.

 

Dienstverlening Securitas 

Securitas levert alles voor een veilige en gastvrije zorginstelling. Ontdek wat Securitas voor u kan betekenen.

Voor de gezondheidszorg

Een man en vrouw kijken naar een laptopscherm

Meer weten over onze oplossingen?

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. Door het formulier in te dienen, stemt u in met het privacybeleid.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet. Gebruik een nieuwere browser zoals Chrome, Safari, Firefox of Edge om de website goed weer te geven.