Securitas security guard Amsterdam

Planet - Onze inzet voor de leefomgeving

Door het dienstverlenende karakter van de bedrijfsactiviteiten veroorzaakt Securitas naar verhouding weinig milieudruk. Ondanks dat voeren we actief milieubeleid en werken we continu aan verbetering. Dat wordt geborgd in de ISO 14001:2004-norm.

Energie

Securitas maakt sinds 2010 gebruik van groene stroom. Onze doelstelling is om in onze eigen (huur)panden waar wij zelf de energieleverancier kiezen 100% groene energie af te nemen. 

Verminderen van de CO2 emissie

We vinden het belangrijk om onze Carbon Footprint inzichtelijk te maken en te beperken. Hierop wordt internationaal beleid gemaakt (Corporate Emissions Policy) en worden doelstellingen geformuleerd door Securitas AB. Monitoring en rapportage vinden jaarlijks achteraf plaats. We houden gegevens bij over onze CO2-emissie, de duurzaamheidslabels van ons wagenpark (A,B,C) en ons energieverbruik.

Hierbij stellen wij ons ten doel dat elke nieuwe generatie (surveillance)auto’s minder uitstoot heeft dan het voorgaande jaar. Zo is de CO2 emissie de afgelopen 8 jaar gehalveerd en verlagen we structureel onze gemiddelde uitstoot. Op deze manier werken wij toe naar CO2 vrije duurzame energiebronnen voor onze (surveillance)auto’s.

Ontwikkelingen

Inmiddels zijn er al op diverse plaatsen in Nederland pilots met het gebruik van de Zoe Cargo van Renault voor onze mobiele surveillance. Het grote voordeel van dit electrische voertuig is dat het een actieradius heeft van ruim 300 kilometer. De ervaringen zijn positief. De inzet van het EV voertuig wordt dan ook planmatig uitgebreid de komende periode en per specifiek project (bijvoorbeeld Schiphol).

Een andere mogelijkheid waar wij gebruik van maken, is de inzet van electrische scooters. Deze zijn met name geschikt voor een gebied met een hoge verkeersdichtheid, aangezien de scooter zich soepel kan bewegen door het verkeer. Een van de voorbeelden is onze dienstverlening voor de universiteit van Maastricht met locaties door de hele stad. 

 In Nederland zien we onder meer de volgende ontwikkelingen rondom emmissievrij (EV) rijden:

 • Afname van de oplaadtijd
 • Meer laadpalen door heel Nederland
 • Toename actieradius
 • Nieuwe alternatieven zoals waterstof, biogas en zonne-energie

Securitas houdt al deze ontwikkelingen scherp in de gaten. Daarnaast zijn we goed geïnformeerd over o.a. de ontwikkelingen van auto’s op waterstof, die in Nederland voornamelijk plaatsvindt rondom Rotterdam en omstreken. Voertuigen op waterstof hebben als voordeel, dat ze volledig emissievrij zijn en niet opgeladen hoeven te worden. Deze techniek is op dit moment nog erg kostbaar, er is weinig aanbod en de benodigde infrastructuur is nog niet aanwezig, maar zeer interessant om te volgen voor de toekomst.

Verminderen logistieke bewegingen

Door de ontwikkelingen op gebied van techniek is het mogelijk om meer en meer zaken op afstand te verzorgen. U kunt hierbij denken aan:

 • Inzet remote solutions
 • Video monitoring
 • Vergaderen op afstand
 • Strategisch kiezen locatie overleggen

Op deze manier verlagen we de logistieke bewegingen, verhogen we de reactiesnelheid bij alarmmeldingen en wordt een efficiënter manier van werken bevorderd.

Wat we nog meer:

 • Voldoen aan specifieke certificeringen en verklaringen op het gebied van duurzaamheid (Ecovadis Gold, ISO 45001, MVO Register FIRA verklaring duurzaamheid).
 • Duurzame inkoop en selectie op bijdragen aan de keten.

 • Meedenken met opdrachtgevers op mogelijke milieubesparing door bijvoorbeeld het uitzetten van airco en verlichting bij brand- en sluitrondes.
 • Bewust omgaan met afval door recycling en afvalscheiding.
Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
*
*
*
*
*
Hoe gaan we met uw gegevens om?