Securitas security guard Amsterdam

Planet - Onze inzet voor de leefomgeving

Door het dienstverlenende karakter van de bedrijfsactiviteiten veroorzaakt Securitas naar verhouding weinig milieudruk. Ondanks dat voeren we actief milieubeleid en werken we continu aan verbetering. Dat wordt geborgd in de ISO 14001:2004-norm.

Energie

Securitas maakt sinds 2010 gebruik van groene stroom. Onze doelstelling is om in onze eigen (huur)panden waar wij zelf de energieleverancier kiezen 100% groene energie af te nemen. 

Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen

We vinden het belangrijk om onze Carbon Footprint inzichtelijk te maken en te beperken. Hierop wordt internationaal beleid gemaakt (Corporate Emissions Policy) en worden doelstellingen geformuleerd door Securitas AB. Monitoring en rapportage vinden jaarlijks achteraf plaats. We houden gegevens bij over onze CO2-uitstoot, de duurzaamheidslabels van ons wagenpark (A,B,C) en ons energieverbruik. We lozen geen afvalstoffen, chemische stoffen, olie of brandstof op water. Wat betreft CO2-uitstoot van onze (surveillance)auto's stellen we ons ten doel dat elke nieuwe generatie auto’s minder moet uitstoten dan het jaar daarvoor. Hierdoor verlagen we structureel onze gemiddelde uitstoot. Sinds 2008 is de gemiddelde uitstoot van deze voertuigen gedaald van 173 gram CO2 per kilometer tot 139 gram CO2 per kilometer.

Wat we nog meer doen op het gebied van Planet:

  • We voldoen aan de norm ISO 14001.
  • We kopen duurzaam in.
  • We letten ook op mogelijke milieubesparing van onze opdrachtgevers door het uitzetten van verlichting bij brand- en sluitrondes.
  • Wij hebben inzicht in hoeverre onze leveranciers maatschappelijk verantwoord ondernemen (Supplier Questionnaire).
  • Waar mogelijk doen we aan recycling en afvalscheiding.
Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
*
*
*
*
*
Hoe gaan we met uw gegevens om?