Skip to main content

Hoe werkt het?

 

Procedure

Het melden van misstanden staat beschreven in het kwaliteitshandboek (Link) en op Insite (link). Voor de volledigheid onderstaand de samenvatting.

Allereerst kan je met meldingen of vragen altijd terecht bij jouw leidinggevende of HR contactpersoon. Soms heb je echter een probleem waarover je niet met jouw leidinggevende kunt of wilt praten. Securitas kent verschillende regelingen om jou als medewerker te ondersteunen in het geval je problemen hebt. Om het overzichtelijk te houden hebben wij de meldpunten verdeeld in 3 categorieën:

Afhankelijk van je melding kan je op de verschillende pagina’s terecht. Mocht je eerst willen overleggen of heb je vraagstukken, dan kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Wat gebeurt er met jouw melding?

Wanneer je contact opneemt met het meldpunt wordt jouw melding altijd vertrouwelijk en discreet behandeld. Nadat je het invulformulier op de website hebt ingevuld, komt jouw melding bij een onafhankelijk adviseur terecht die gespecialiseerd is in dit onderwerp. Deze adviseur neemt contact met je op, op een moment en een manier die jij hebt aangegeven. Dit zal binnen 2 werkdagen zijn. Gezamenlijk bekijken en bespreken jullie welke mogelijkheden er zijn en op welk niveau binnen Securitas de melding behandeld wordt. 

Vertrouwenspersoon:

Wanneer je er nog niet aan toe bent om een melding te maken, maar je wel wilt overleggen, dan kan dat ook. Hiervoor verwijzen wij je naar de vertrouwenspersoon. Op deze pagina wordt de rol van vertrouwenspersoon uitgelegd.

Proces overzicht melding ongewenst gedrag of integriteitsschendingen v2.jpg

Sorry, we ondersteunen deze browser niet. Gebruik een nieuwere browser zoals Chrome, Safari, Firefox of Edge om de website goed weer te geven.