Securitas female security officer Amsterdam

People - Aandacht voor onze medewerkers

Securitas is een degelijke, betrouwbare en stabiele werkgever. Het scheppen van goede en veilige werkomstandigheden heeft blijvend onze aandacht. Dat we voldoen aan de OHSAS 18001-norm is hiervan een bevestiging.

Werkgelegenheid

We streven naar winstgevende bedrijfsvoering door onze medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten. We houden ons aan alle wet- en regelgeving, alsmede aan de cao-afspraken. We zijn medeonderhandelaar bij de totstandkoming van de cao’s. Bij reorganisaties die personele gevolgen hebben gaat onze voorkeur uit naar begeleiding van de werknemers naar ander werk, al dan niet in een Sociaal Plan.

Verhouding werkgever-werknemer

Securitas streeft naar een gezonde bedrijfsvoering met vitale, gemotiveerde en betrokken medewerkers. Dit doen we vanuit de visie dat onze medewerkers ons kapitaal zijn en de sleutel tot een onderscheidende positie op de (arbeids-)markt. We passen diverse maatregelen toe om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te bevorderen. Zo richten we ons bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemene bedrijfsbeleid op:

  • een zo groot mogelijke veiligheid van onze medewerkers;
  • een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid van onze medewerkers met als doel een gezondheidspercentage van 97%;
  • het uitvoeren van verbeteracties die door medewerkers en de organisatie zijn vastgesteld naar aanleiding van het Securitas Medewerkers Onderzoek.

Lees verder

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00
*
*
*
*
*
Hoe gaan we met uw gegevens om?