Skip to main content

Securitas Alarm App

Algemeen

Is de Securitas Alarm App gratis?
Ja, de Securitas Alarm App is gratis en beschikbaar voor alle eindgebruikers van de Securitas alarmcentrale die in bezit zijn van een ID-code en pincode

Wat kan ik met de Securitas Alarm App?
De Securitas Alarm App biedt de volgende mogelijkheden:

 • Inzien van de klantgegevens (dit kunnen meerdere objecten zijn indien van toepassing)
 • Inzien van het logboek (tot max. 10 dagen terug)
 • Inzien status alarmsysteem (in/uitgeschakeld) indien uw systeem dit doorgeeft, waarbij in het logboek detailinformatie te zien is over de daadwerkelijke user die geschakeld heeft
 • Inzien status van de met schakeltijd bewaakte secties (in/uitgeschakeld), waarbij in het logboek detailinformatie te zien is over de daadwerkelijke user die geschakeld heeft
 • Inzien telefoonnummer van de waarschuwingsadressen/keyholders
 • Aanpassen van de volgorde van waarschuwingsadressen/keyholders
 • Aanpassen beschikbaarheid van bestaande waarschuwingsadressen/keyholders (vakantieroosters)
 • Doen van tijdelijke tijdmutaties, ook na 23:59 (roosterschakelingen bij overwerk)
  (NB: eventuele surveillancedienst voor open/sluit begeleiding wordt niet automatisch verzet, dit dient via de reguliere weg te gebeuren)
 • Ontvangen van pushberichten voor lage prioriteitsmeldingen (alarmen)
  (NB: Naast het versturen van het pushbericht wordt het alarm ook altijd via de reguliere weg aangeboden in de Securitas alarmcentrale, zodat, mocht u onverhoopt niet in staat zijn het alarm aan te nemen, u of uw contactpersonen alsnog via de afgesproken weg geïnformeerd worden.)
 • Afmelden van openstaande alarmen
 • In/uit test zetten van uw systeem
 • Ontvangen van niet-alarm gerelateerde pushberichten

Heb ik met mijn installateurs ID-code en pincode ook toegang tot al mijn sites?
Nee, dit is een app voor eindgebruikers, niet voor installateurs. Voor installateurs is de MAS Mobile app beschikbaar.

Mijn ID-code staat geregistreerd als waarschuwcontact bij meerdere sites? Heb ik toegang tot al mijn sites?
Ja, na het inloggen van de app is een keuzescherm zichtbaar waaruit de site gekozen kan worden die bekeken moet worden.

Ik ben mijn mobiel kwijt geraakt/Mijn mobiel is gestolen: hoe kan ik de app blokkeren?
Wij adviseren u direct contact op te nemen met de afdeling Customer Care, via e-mailadres customercare@securitas.nl of op telefoonnummer 088 322 11 00. Geef hierbij aan dat u uw emailadres graag wil laten verwijderen voor toegang tot de app. Houdt uw ID-code en pincode bij de hand ter identificatie.


Registratie

Ik heb te lang gewacht met het klikken op de activatielink in de email om mijn account te activeren. Wat moet ik nu doen?
Zolang het account nog niet geactiveerd is kan het registratie proces met hetzelfde emailadres nogmaals doorlopen worden

De app geeft aan dat ID-code en pincode niet correct zijn, terwijl ik zeker weet dat dit klopt!
Gebruikt u nog de pincode die door Securitas is uitgegeven? Dan dient u deze pincode eerste te wijzigen in een eigen gekozen pincode. Dit kan telefonisch via 040-2894141, optie 4. U kunt daarna direct in de app uw ID-code met nieuwe pincode koppelen.

Let op! In verband met veiligheidsoverwegingen zijn de volgende pincodes uitgesloten van gebruik in de app: 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 1234 of 4321.

Kan het emailadres waarmee ik mezelf geregistreerd heb gewijzigd worden?
Nee, dat kan niet. Indien u een ander emailadres heeft dient u zich met dat emailadres opnieuw te registeren en uw ID-code en PIN-code koppelen aan uw nieuwe adres. Eventueel kunt, voordat u dit doet, uw ID-code en PIN-code bij uw oude account verwijderen door in het Instellingen menu te kiezen voor ‘ID-code herstellen’.

 

Contacten

Mijn contactpersoon heeft meerdere telefoonnummers. Zijn deze ook zichtbaar in de app?
Nee, deze zijn niet zichtbaar. In de app is alleen het mobiele nummer, wat als eerst gebeld moet worden, van uw contact zichtbaar. Als er geen mobiel nummer bekend is wordt het vaste nummer wat als eerste gebeld dient te worden weergegeven.

Bij verschillende type alarmen heb ik verschillende contacten die gebeld moeten worden. Is dit ook zichtbaar in de app?
Nee, in de app is alleen de standaard belvolgorde zichtbaar. Wilt u per type alarm afwijkende belvolgordes, of heeft u afwijkende belvolgordes en wilt u deze weten, neem dan contact op met Securitas.


Home Screen

Ik zie alleen mijn oude kiezer (systeem) staan in het beginscherm, en niet mijn nieuwe kiezer (systeem), hoe komt dat?
In het beginscherm worden geen kiezers (systemen) getoond. Er staan alleen eventuele bijzonderheden. Indien er een omzetting heeft plaats gevonden van kiezer (bijvoorbeeld migratie analoog naar IP) zal voor 7 dagen zichtbaar zijn dat de oude kiezer (systeem) buiten gebruik is. Hierna verdwijnt de melding. In de history is echter gelijk zichtbaar dat de nieuwe kiezer wel degelijk zichtbaar is in de app. De app toont alle info per site.

Waarom zie ik geen schakelstand staan, of waarom zie ik alleen maar de schakelstand van één of enkele secties?
Op dit moment wordt in de app alleen de schakelstand getoond indien er bewaakte tijden (roosters) zijn, heeft u deze niet, dan worden er geen schakelstanden getoond. Wanneer u voor meerdere secties bewaakte tijden heeft, zal voor deze secties de schakelstand zichtbaar zijn, voor de secties die geen bewaakte tijden hebben is de schakelstand niet zichtbaar.


Logboek

Ik kan in het logboek niet zien wie er geschakeld heeft, klopt dat?
Nee, dat klopt niet. Als het systeem doorgeeft wie er geschakeld heeft is dit zichtbaar in de app, echter dient hiervoor de regel in de history geopend te worden (klikken op de regel). In sommige gevallen geeft het systeem dit ook door als een aparte regel (CNF-info).


Push alarmen

Wat gebeurt er als ik of één van mijn contactpersonen niet in staat ben het alarm via de app af te handelen?
U wordt dan gewoon conform de normaal geldende procedure gebeld door één van onze centralisten

Wat gebeurt er als één van mijn contactpersonen het alarm al heeft afgemeld?
Wanneer u het pushbericht gelezen en gewist heeft en terugkeert naar de pagina met openstaande alarmen zult u zien dat er geen alarm meer open staat. In de history van de app kunt u vervolgens zien hoe laat en door wie het alarm is afgemeld.

Kan ik het ontvangen van push-notificaties ook uitzetten?
Ja, dit kunt u voor uzelf en alle contacten per contact en eventueel per site (indien u toegang heeft tot meerdere sites) uitzetten

Sommige lage prioriteitsmeldingen worden nu alleen maar op bepaalde tijdstippen doorgebeld, krijg ik daar nu midden in de nacht een notificatie van op mijn telefoon?
Nee, de alarmen in de app worden op dezelfde tijdstippen gepushed als waarop nu alarmen worden doorgebeld

Waarom worden alleen lage prioriteitsmeldingen gepushed?
Bij urgente alarmen willen wij u graag persoonlijk conform de met u afgesproken procedures informeren, eventueel zijn wij zo ook in staat direct hulpdiensten en/of surveillancediensten aan te sturen.

Moet ik de app open hebben staan om een alarm gepushed te krijgen?
Nee, alarmen worden altijd gepushed, ook als de app gesloten is. Als de app langer dan 10 minuten geleden gebruikt is moet u wel uw wachtwoord invoeren om het pushbericht te kunnen openen.

 

Teststand

Kan ik ook bepaalde alarmen uitsluiten van de teststand, zoals bijvoorbeeld Overval of Brand?
Nee dat is niet mogelijk. Wilt u alleen bepaalde zones of type meldingen in test dan dient u hiervoor telefonisch contact op te nemen met Securitas via het bij u bekende telefoonnummer.

Kan ik mijn systeem ook maar voor korte tijd in test zetten?
Dit kan niet automatisch, maar u kunt wel op ieder gewenst moment via de app uw systeem zelf weer uit de teststand halen.

Meer weten over Securitas Alarm App?

Neem contact met ons op via dit formulier of bel 088 322 11 00

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. Door het formulier in te dienen, stemt u in met het privacybeleid.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet. Gebruik een nieuwere browser zoals Chrome, Safari, Firefox of Edge om de website goed weer te geven.